Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν βροντοφωνάζει….

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν βροντοφωνάζει….

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν σέ ἐκδήλωση στήν ἰδιαίτερη πατρίδα του, τήν Λειβαδιά, ὀρθοτόμησε λόγον ἀληθείας καί ἔστειλε μηνύματα πρός πάσα κατεύθυνση.
Διεκήρυξε χαρακτηριστικά: ῾῾Μπορεῖ νά πουλήσατε ἤ νά πουλάτε τούς θησαυρούς τῆς Ἑλλάδας μας, νά δίνουμε τά τρένα μας, νά δίνουμε τά λιμάνια μας, ἀλλά τήν πατρίδα μας καί τήν ὀρθοδοξία δέν θά σᾶς τά παραδώσουμε῾῾!!!
Μακαριώτατε συνεχίστε σᾶς παρακαλοῦμε τόν καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἀνυψῶστε τίς ψυχές τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, κρατῆστε ῾῾Θερμοπῦλες῾῾, μπροστά στήν ἰσοπεδωτική λαίλαπα τῆς ἀθεΐας καί τῆς παγκοσμιοποιήσεως!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας