ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΝΤΑΣ….. ΜΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΒΟΜΒΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ…

ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΝΤΑΣ….. ΜΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΒΟΜΒΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ…

Ἕνα ἀπό τά πιό κρίσιμα θέματα εἶναι τό Προσφυγικό. Ἀχνοφαίνεται ὅτι ἴσως ἀκολουθήσουν ἄσχημες ἐξελίξεις. Ἡ μικρή μας Ἑλλάδα ἤδη βρίσκεται «στό μάτι τοῦ κυκλώνα». Ἔγινε γέφυρα γιά νά βροῦν κάποιοι ἄνθρωποι διωγμένοι καί πονεμένοι ἕνα καλύτερο αὔριο στήν «πολιτισμένη» Εὐρώπη. Κατέληξε ὅμως νά καταστεῖ χῶρος ἐγκαταλείψεως χιλιάδων ψυχῶν.

Πονοῦμε ὅταν ἀντικρύζουμε ἀνθρώπους νά παλεύουν μέ τά κύματα τῆς θάλασσας ἤ νά προσπαθοῦν νά περάσουν ἀπό μυστικά καί ἐπικίνδυνα περάσματα σέ γειτονικές μας χῶρες. Θλιβόμαστε παρατηρῶντας μικρά παιδιά στά χαρτόκουτα ἤ νά βλέπουν τό φῶς τῆς ζωῆς μέσα στούς δρόμους. Θύματα στά χέρια τῶν πονηρῶν «κοσμοκρατόρων» τῆς γῆς.

Ὅμως πέρα ἀπό τήν συμπόνοια καί τήν ἀνθρωπιά ὑπάρχουν φόβοι καί ἀδυσώπητα ἐρωτηματικά… Γιατί νά εἶναι τόσο μαζική ἡ ἔλευση χιλιάδων ἀνθρώπων, μάλιστα μουσουλμάνων, πρός τήν χριστιανική Εὐρώπη; Μήπως τείνει νά ἐπιβεβαιωθεῖ ὁ λόγος τοῦ ἀποθανόντος τ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας Ὀζάλ˙ «μήν ἀνησυχεῖτε γιά τήν κατάκτηση τῆς Εὐρώπης… στείλτε μερικές χιλιάδες Μουσουλμάνων ἐκεῖ καί θά τήν ἐποικίσουμε»; Κάποια σκοτεινά κέντρα δημιούργησαν τήν φονική «Ἀραβική Ἄνοιξη» καί προκάλεσαν τά κύματα τῶν προσφύγων καί μεταναστῶν. Δέν εἶναι ἑπομένως σχέδιο; Γιατί νά διαχέονται οι πρόσφυγες σ’ ὅλο τό μῆκος τῆς ἑλληνικῆς γῆς, μέ τήν ἀνοχή τῶν ἀνεύθυνων κυβερνητῶν μας; Γιά νά ἐπέλθει βαθμηδόν ἡ ἀλλοίωση σ’ ὅλο τόν κορμό τῆς πατρίδος μας; Ἤ γιά νά ὠφεληθοῦμε δημογραφικά, ὅπως δήλωσε ὁ Ἀναπλ. Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Ξυδάκης;  Νά σβήσουν ἑπομένως οἱ Ἕλληνες καί νά ζήσουν οἱ ὅποιοι ἀλλοεθνεῖς.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι σέ ἐγκαταλελειμένα στρατόπεδα, ὅπου φιλοξενοῦνται μετανάστες ἀφαιρέθηκαν τά χριστιανικά σύμβολα καί μετατράπηκαν σέ τζαμιά, γιά νά προσεύχονται; Ἁλγεινή ἐντύπωση προκάλεσε ἡ εἴδηση, ὅτι κάποιος ἀπό τούς μετανάστες στόν Πειραιᾶ ζήτησε ἀπό τόν Μητροπολίτη Πειραιῶς νά βγάλει τό μοναχικό του σκοῦφο, ὁ ὁποῖος ἔφερε σταυρό. Ἐπίσης τό ὅτι ἀρνήθηκαν νά δεχθοῦν τρόφιμα ἀπό τόν «Ἐρυθρό Σταυρό», διότι τά κουτιά συσκευασίας εἶχαν σταυρό. Θά ἀρνηθοῦμε καί τήν πίστη μας, δηλαδή, ἐπειδή τό ἀπαιτοῦν κάποιοι;

Χώρια οἱ λοιπές ἀπαιτήσεις, ὅτι δέν τούς ἀρέσουν τά φαγητά πού τούς παρέχονται ἤ ἡ βία πού ἔχει προκληθεῖ μεταξύ τους, οἱ διαδηλώσεις… Γιατί ἡ ΕΡΤ νά μεταδίδει ἀραβόφωνο δελτίο εἰδήσεων; Μήπως γιά νά δημιουργηθεῖ μία ψευδεπίγραφη πολυπολιτισμική κοινωνία; Ὁ κόσμος τρομοκρατεῖται ἀπό τό φανατικό Ἰσλάμ κι ἐδῶ κάποιοι δικοί μας «Ἕλληνες» σφυρίζουν ἀδιάφορα καί ἐπιθυμοῦν νά εἰσέρχονται ὅλοι ἀνεξέλεγκτα, νά μήν διώχνουμε κανένα!

Ἀσφαλῶς εἶναι κι αὐτοί ἄνθρωποι, πρέπει νά συντρέξουμε. Ὄχι ὅμως νά ἐθελοτυφλοῦμε μπροστά στούς ἐνδεχόμενους κινδύνους. Οἱ προβληματισμοί μας δέν ἀπηχοῦν ρατσιστικές ἀντιλήψεις, ἀλλά κατάθεση ἀγωνίας γιά τήν πατρίδα μας! Θά τήν ἀφήσουμε νά ἰσλαμοποιηθεῖ, νά ἀλλοιωθεῖ ἐθνολογικά; Μποροῦμε νά ἀφομοιώσουμε τόσο ξένο πληθυσμό, νά τούς κάνουμε «μετόχους τῆς ἡμετέρας παιδείας»; Δέν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Ἔχουν πολύ διαφορετική κουλτούρα καί φανατισμό. Δέν συνυπάρχουν ἡ μπαρούτη μέ τήν φωτιά… Εἶναι ἐκρηκτικό τό μεῖγμα… Ἔχουμε μία ὡρολογιακή βόμβα στά χέρια μας! Θά τήν ἀφήσουμε νά ἐκραγεῖ ἤ θά τήν ἀπενεργοποιήσουμε; Ὁ Καλός Θεός νά βάλει τό χέρι Του!

Περιοδικό “Σύνδεσμος” Χριστιανικής Στέγης Καλαμάτας

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας