Ἡ Ἑλλάδα στις φλόγες…

Ἡ Ἑλλάδα στις φλόγες…

Μόλις πρίν ἀπό ἕνα μήνα ζήσαμε τά τραγικά περιστατικά τῶν φονικῶν πυρκαγιῶν στήν Ἀττική, μέ κορωνίδα τῆς φοβερῆς πύρινης καταστροφῆς τήν ἐξέλιξη στό Μάτι τῆς Ἀττικῆς. Παρακολουθήσαμε ἀπό τά Μέσα Μαζικῆς ἐνημέρωσης σκληρές εἰκόνες καί βίντεο. Ἔξαρση φοβερή τῶν καιρικῶν φαινομένων, ἀλλά και πολλά ἀνθρώπινα δράματα, πού ἐκτυλίχθηκαν ἐκεῖ. Ἀνθρώπους πού ἀπανθρακώθηκαν μέσα στά ἀυτοκίνητα τους, προσπαθώντας ἀπεγνωσμένα νά διαφύγουν ἀπό τήν πύρινη λαίλαπα. Καιόμενους ἀνθρώπους καί μικρά παιδιά νά πέφτουν στό κενό, μαζικούς θανάτους καί ἀνθρώπινες ὑπάρξεις νά πεθαίνουν ἀγκαλιασμένοι ὅλοι μαζί διαγράφοντας σκηνές ἀρχαίας τραγωδίας. Γονεῖς πού βρέθηκαν καμμένοι ἐπάνω στά παιδιά τους σάν μία ὕστατη προσπάθεια νά τά διασώσουν. Μητέρες πού ἔτρεχαν ξυπόλητες πάνω στήν φλεγόμενη γῆ μέ τά μωρά τους στήν ἀγκαλιά γιά νά σώσουν τά βλαστάρια τους. Γέροντες καί ἀνθρώπους κάθε ἡλικίας νά τρέχουν στή θάλασσα γιά νά βροῦν σανίδα σωτηρίας ἤ να κολυμποῦν ὧρες πολλές ἀσθμαίνοντας καί ἀσφυκτιῶντας γιά νά μή καοῦν.

Στιγμές, εἰκόνες καί καταστάσεις ἰδιαίτερα σκληρές, πού μᾶς συγκλόνισαν ὅλους, πού μᾶς ἔκαναν νά δακρύσουμε καί νά γεμίσουμε μέ θλίψη καί πόνο. Πόσο μᾶλλον ἀβάσταχτος θά εἶναι ὁ πόνος γιά τούς συγγενεῖς τῶν 98 μέχρι στιγμῆς θυμάτων. Ὅλη ἡ χώρα μας βυθίσθηκε στήν ὀδύνη καί τή θλίψη. Πολλά συλληπητήρια μηνύματα ξένων ἡγετῶν ἔφθασαν στήν πατρίδα μας, ἀλλά καί ποικίλη βοήθεια σέ ἀνθρώπινο δυναμικό καί ὑλικοτεχνική ὑποστήριξη. Πολλοί δε ἔχοντες καί κατέχοντες συμπαραστέκονται ποικιλοτρόπως καί προσφέρουν μεγάλα χρηματικά ποσά γιά τήν ἐνίσχυση τῶν πυρόπληκτων, γιά τήν ἐνίσχυση τῶν πυροσβεστικῶν μέσων καί τῆς κρατικῆς μηχανῆς σέ στιγμές κρίσεως καί ἐκτάκτων ἀναγκῶν, ἀλλά καί γιά τήν ἀνοικοδόμηση ἱστορικῶν δομῶν διακονίας καί κοινωνικῆς προσφορᾶς, ὅπως λ.χ. τό «Λύρειο Ἴδρυμα».

Βέβαια ἡ σκέψη μας πρέπει νά κινεῖται στό πῶς θά ἀποκατασταθοῦν ὅσο τό δυνατόν περισσότερο οἱ ζημιές καί στό πῶς θά ἀνακουφισθεῖ -ἔστω καί λίγο- ὁ δυσβάσταχτος πόνος τοῦ χαμοῦ τόσων ἀνθρώπινων ψυχῶν. Φυσικά καί νά προσευχηθοῦμε γιά τήν ἀνάπαυση τῶν φονευθέντων ὑπό τοῦ πυρός συνανθρώπων μας. Παρά ταῦτα ὅμως πρέπει σάν σκεπτόμενοι ἄνθρωποι καί πολίτες νά ἀρθρώσουμε, μέ νηφαλιότητα καί κατανόηση στίς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες ἤ τίς τρομερές συνθῆκες πού ἐπικράτησαν, λόγο, ἄποψη, ἐνδεχομένως καί κριτική γιά τά ὅσα συνέβησαν.

Κάποιος ἐκκλησιαστικός παράγοντας παράκαιρα ἀσφαλῶς καί μέ σκληρό τρόπο εἶπε ὅτι ἐπειδή ἔχουμε ἄθεο Πρωθυπουργό ἐπισείονται ἐπάνω στις κεφαλές μας καί στήν πατρίδα μας κακά καί θεῖες τιμωρίες. Ὅσο κι ἄν ἔχουν μία δόση ἀληθείας τοῦτα τά λόγια δέν ταιριάζουν τήν ὥρα τοῦ χαμοῦ καί τοῦ πόνου. Διότι ἕνας ἡγέτης ἔχει τερἀστιες εὐθύνες γιά τήν πορεία τοῦ λαοῦ καί σαφῶς ὑφίστανται καί λειτουργοῦν οἱ πνευματικοί νόμοι ἤ ὁ λαός μέ τήν ἁμαρτία του διώχνει τόν Θεό, τυφλώνεται καί κάνει τήν φύση ἐχθρό του, ἀλλά δέν ξέρουμε ἀκριβῶς τό γιατί ἔγινε ὅ,τι ἔγινε. Ἄλλωστε «τίς γάρ ἔγνω νοῦν Κυρίου;», ὅπως διαβάζουμε στό Ἱερό Ψαλτήριο. Ὁ Θεός μόνο ξέρει τό γιατί. Ἀλλά σαφῶς δέν μᾶς τιμωρεῖ ὁ Θεός. Εἶναι ἄλλωστε Θεός ἀγάπης καί ὄχι ἐκδικητής. Κι ἄν ἀκόμη φαίνεται ὅτι τιμωρεῖ τελικῶς «τιμωρεῖ» ὡς Πατέρας πραγματικός μέσα στήν ἄπειρη ἀγάπη Του γιά νά παιδαγωγήσει τά παιδιά Του. Πάντως καί τώρα κατά την φωτιά στό Μάτι ὑπῆρξαν περιπτώσεις πού σώθηκαν ἄνθρωποι μέ ξεκάθαρο θαῦμα τοῦ Θεοῦ. Ὁπότε δίπλα στήν ὀδύνη καί τόν ὄλεθρο σημειώθηκε καί τό θαῦμα!

Τώρα ὡς πρός τίς ἀνθρώπινες εὐθῦνες διαφαίνεται ὅτι εἶναι πολλές καί σέ ἀρκετά ἐπίπεδα. Δέν εἶναι δυνατόν γιά ὅλα νά φταίει ἡ παράνομη δόμηση, κατά τό ψευδές ἀφήγημα τῶν κυβερνώντων μας, οὔτε πρέπει νά «τά ρίχνουμε» ὅλα στό λαό γιά νά ἀποσείσουμε ἀπό πάνω μας τήν ούσιαστική εὐθύνη καί τό πολιτικό κόστος. Ὁπωσδήποτε ὑπάρχουν εὐθῦνες, ὅπως φαίνεται ἀπό κακό συντονισμό τῶν ἐπιχειρησιακῶν δυνάμεων, στίς ἐντολές πού ἔπαιρναν ἀπό τά ἡγετικά πρόσωπα τῶν δυνάμεων κατάσβεσης , ἀπό τήν ἀπουσία τῶν ἀρμοδίων αὐτοδιοικητικῶν ὀργάνων, ἀλλά καί τῶν ὑψηλά ἰσταμένων πολιτικῶν, κυβερνητικῶν προσώπων. Ἐδῶ ὁ κόσμος καιγόταν καί ἄλλοι ἦταν σέ ἄδειες καί παραθέριζαν ἤ ἄργησαν νά δράσουν. Εὐτυχῶς ὑπῆρξε καί ἡ ἰδιωτική πρωτοβουλία, πού κυριολεκτικά ἔσωσε ἀνθρώπους. Βρίσκονται πλέον ἐν ἐνεργείᾳ καί οἱ σχετικές ἔρευνες ἀπό τήν δικαιοσύνη γιά τήν ἀπόδοση εὐθυνῶν.

Ἡ Ἑλλάδα μας δυστυχῶς βρίσκεται στίς φλόγες, μεταφορικά καί κυριολεκτικά. Παντοῦ ὀσμιζόμαστε τά ἀποκαΐδια ἀπό τήν πυρινή λαίλαπα. Διότι δέν πρόκειται μόνο γιά τό μεγάλο κακό πού προέκυψε άπό τήν φωτιά τῆς 23ης Ἰουλίου. Μία τεράστια πυρκαγιά ἁμαρτίας καί κακοῦ ἀκόμη μαίνεται, πού κατακαίει ψυχές στήν πατρίδα μας, ἰδίως μέ τά τελευταῖα νομοθετήματα πού ἔχουν ἔρθει στόν τόπο μας ἀπό τίς τελευταῖες κυβερνήσεις καί τά συσσωρευμένα προβλήματα. Κλαῖμε γιά τίς ψυχές πού χάθηκαν καί χάνονται. Ἄς ἐλπίσουμε ὁ Θεός νά μᾶς λυπηθεῖ καί νά μή μᾶς κατακάψει, ὅπως πάλαι ποτέ τά Σόδομα καί τά Γόμορρα, ἀλλά νά μᾶς χαρίσει δρόσο ἀερμῶν καί ὕδωρ θείας χάριτος γιά νά σβήσει ἡ φλόγα τοῦ κακοῦ, νά ἐνισχυθοῦμε καί νά κρατηθοῦμε ζωντανοί.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας