ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ;

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ;

Πολύς πόνος ἔχει ἁπλωθεῖ πάνω στόν κόσμο… Καθημερινά ἄνθρωποι πεθαίνουν ἀπό τά ὑπερόπλα τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, ὑφίστανται κατάφωρες ἀδικίες, ἄλλοι γίνονται πιόνια στά χέρια τῶν μεγάλων, πού νομίζουν ὅτι μποροῦν νά κυβερνοῦν τίς τύχες τῶν ἀνθρώπων. Στά πλαίσια αὐτῶν τῶν ἀπάνθρωπων τακτικῶν, πού παρατηροῦμε νά ἐφαρμόζονται, ἐντάσσεται καί τό ὅλο θέμα τοῦ Προσφυγικοῦ, πού μέ πολύ ἔνταση ὑφίσταται στίς ἡμέρες μας. Καραβάνια ἀνθρωπίνου πόνου ταξιδεύουν καθημερινά μέ τό ὄνειρο μιᾶς καλύτερης ζωῆς, ὅπως τούς ὑπόσχονται κάποιοι, ἔναντι φυσικά ἁδρᾶς ἀμοιβῆς τίς πλεῖστες φορές. Κύματα πολέμου ὁρμητικά ἐξανάγκασαν ἑκατομμύρια ἀνθρώπων νά χάσουν τήν ἀξιοπρέπεια τους, ὅλη τους τήν ζωή καί νά κινήσουν γιά νά βροῦν γαλήνη καί ἀσφάλεια. Πονοῦμε νά τούς νά μετακινοῦνται κρυφά, μαστιγωμένοι ἀπό τόν ψεύτικο πολιτισμό τῶν «προοδευμένων» χωρῶν, πού ὅμως ὁπλίζουν τό χέρι πολλῶν φανατικῶν ἀνθρωποθηρίων σέ πολλά σημεῖα τοῦ πλανήτη.
Δυστυχῶς γινόμαστε θεατές φρικτῶν καταστάσεων… παιδιά νά ξεβράζονται στά μανιασμένα νερά τῆς ἀνθρώπινης κακίας, ἄλλοι νά διαμένουν σέ σύγχρονα στρατόπεδα συγκεντρώσεων, «hot spots», κατά τήν πιό ευγενική ἔκφραση τοῦ σήμερα, ἤ νά λιώνουν μπροστά σέ τείχη καί συρματοπλέγματα μίσους μεταξύ τῶν «πολιτισμένων» εὐρωπαϊκῶν κρατῶν.
Δέν μποροῦμε ὅμως νά μή καταγράψουμε καί τήν ἀπορία μας, ἀλλά καί τήν ἀγανάκτησή μας, γιατί οἱ φαινομενικά σύμμαχες χῶρες τῆς Εὐρώπης ἐπιθυμοῦν νά ἐγκλωβίσουν τόσες χιλιάδες ἀνθρώπων μέσα σέ μία μικρή χώρα, ὅπως εἶναι ἡ Ἑλλάδα μας; Θέλουν νά τήν καταστήσουν, ὄχι μόνο ἀποθήκη ψυχῶν, ἀλλά μία φυλακή δύσμοιρων ἀνθρώπων! Φυσικά ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἀπ᾽ τή μεριά μας, καί παρά τά λάθη τῶν κυβερνήσεων καί μερίδος τοῦ λαοῦ μας, φερόμαστε σ᾽ αὐτές τίς πονεμένες ὑπάρξεις μέ ἀγάπη, καλωσύνη καί κατανόηση. Διότι γνωρίζουμε ἀπό προσφυγιά!
Βέβαια μᾶς δημιουργεῖ καί ἔντονες ἀνησυχίες τό ὅλο φαινόμενο.. Γιατί νά ἐγκατασταθοῦν, καί μάλιστα στό μεγαλύτερο μέρος τῆς πατρίδος μας τόσες χιλιάδες ἀνθρώπων, μέ διαφορετική κουλτούρα, πού δέν γνωρίζει τό κράτος μέ σαφήνεια ποιός εἶναι ὁ καθένας ἤ τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ; Ἄς μή λησμονοῦμε ὅτι καί οἱ τζιχαντιστές πού χτύπησαν πρό μηνῶν τήν Γαλλία χρησιμοποίησαν ὡς γέφυρα τήν πατρίδα μας. Μήπως ἀπώτερος στόχος τῶν Εὐρωπαίων καί ὁρισμένων σκοτεινῶν κέντρων εἶναι νά ἀλλοιωθοῦμε ἐθνολογικά; Μᾶς ξένισε ἰδιαιτέρως ἡ δήλωση τοῦ Ὑπουργοῦ Μεταναστευτικῆς πολιτικῆς, ὅτι ἡ Ἑλλάδα θά ὠφεληθεῖ καί δημογραφικά ἀπό τήν ὕπαρξη τῶν μεταναστῶν. Εἶναι ἀπορίας ἄξιον, γιατί οἱ ἰθύνοντες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ὅπως λένε οἱ τελευταῖες εἰδήσεις, φράζουν τήν Διαβαλκανική δίοδο στούς πρόσφυγες καί μετανάστες, τούς ἐγκαταλείπουν στή χώρα μας καί μᾶς ὑπόσχονται οἰκονομική βοήθεια γιά νά ἀνταπεξέλθουμε στό πρόβλημα. Δηλαδή πάλι μέ δόλωμα τά εὐρωαργύρια θά χάσουμε τήν Πατρίδα μας; Γιατί ἀκόμη ἀναθέτουν στήν Τουρκία τήν φύλαξη τῶν ἐξωτερικῶν συνόρων τῆς Ε.Ε., δηλαδή τά δικά μας σύνορα, τό ἑλληνικότατο Αἰγαῖο μας; Θά ἀπωλέσουμε τήν ἐθνική μας κυριαρχία; Ἄν τό ἀνεχθεῖ αὐτό ἡ ἑλληνική κυβέρνηση θά εἶναι συνώνυμο τῆς ἐθνικῆς προδοσίας, μέ ὅτι αὐτό συνεπάγεται!
Ἀλήθεια θά μείνουμε ἀπαθεῖς θεατές στό ὅλο ζήτημα; Τά κυριαρχικά μας δικαιώματα εἶναι ἀδιαπραγμάτευτα! Δέν ἔχουμε τό δικαίωμα νά ἀφήσουμε τήν Πατρίδα μας ἀνοχύρωτη καί στά χέρια ἀνεύθυνων πολιτικῶν, ὅπως οἱ σύγχρονοι κυβερνῶντες! Ἤ νά τήν ἐγκαταλείψουμε παρέχοντας τά ἠνία σέ ὑποτιθέμενους φίλους, ὅπως οἱ Εὐρωπαῖοι. Πρέπει νά ὑψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας! Νά συμπαρασταθοῦμε μέν στόν ἀνθρώπινο πόνο, ὅπως τό κάνουν πολλοί συμπατριῶτες στά νησιά, στήν Ἀττική, στή Θεσσαλία. Ἀλλά ὄχι νά μείνουμε ἄπραγοι σέ διάφορα πονηρά σχέδια! Ἄς παρακαλέσουμε τόν Παντοδύναμο Κυβερνήτη τῆς ἱστορίας, τόν Χριστό μας νά μᾶς ἐλεήσει καί σ᾽ αὐτή τήν δύσκολη καμπή, ἀλλά κι ἐμεῖς νά ἐγερθοῦμε καί νά δράσουμε! Γιά νά ζήσουμε ὡς ἔθνος, ὡς Ἑλλάδα, γιά νά ζήσουν τά παιδιά μας ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι! Νά μή καταντήσουμε πρόσφυγες στή χώρα μας!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας