Ὅταν σπέρνεις ἀνέμους, θερίζεις θύελλες…

Ὅταν σπέρνεις ἀνέμους, θερίζεις θύελλες…

Πληροφορηθήκαμε ἀπό τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως γιά τήν σκληρή ἐπιθεση ἐναντίον τοῦ Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη. Ἄν παρακολουθήσει κανείς τά βίντεος πού κατέγραψαν τό ὅλο περιστατικό πραγματικά λυπᾶται γιά τήν σκληρή βία, πού ἐκδηλώθηκε. Κάποιοι ἀγανακτισμένοι πολίτες ἀντέδρασαν καί ξυλοφόρτωσαν τόν Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, σέ ἐκδήλωση γιά τήν μνήμη τῆς Γενοκτονίας τῶν Ποντίων, πού πραγματοποιήθηκε στήν περιοχή τῆς Νέας Παραλίας τῆς Θεσσαλονίκης.

Ὅλοι καταδίκασαν τήν βίαιη αὐτή ἐπίθεση… ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ὁ πρωθυπουργός τῆς χώρας, σύσσωμος ὁ πολιτικός κόσμος, πολλοί δημοσιογράφοι καί μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως. Μαζί τους τήν καταδικάζουμε κι ἐμεῖς. Ἄλλωστε πρέπει νά καταδικάζεται κάθε μορφή βίας ἀπ’ ὅπου κι ἄν προέρχεται, ὅποιο χρῶμα κι ἄν ἔχει ἤ ὅποια πολιτική χροιά καί κομματική ἀφόρμηση. Ἡ βία δέν εἶναι ακροδεξιά ἤ ἀριστερή, ἀκροαριστερή ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο. Εἶναι ἁπλά βία καί εἶναι ὁπωσδήποτε ἐπικριτέα καί καταδικαστέα.

Πολλοί μίλησαν ἤ ἔγραψαν γιά φοβερή, δολοφονική (!), ἄνανδρη ἤ ὀργανωμένη ἐπίθεση. Εἰπώθηκαν ἀσφαλῶς καί πολλές ὑπερβολές, ἀνάλογα καί μέ τήν πολιτική τοποθέτηση κάποιου ἤ τά κεκρυμμένα ἐσωτερικά του κίνητρα. Κατά πώς φαίνεται ἦταν μία πηγαία ἀγανάκτηση τοῦ πλήθους, πού δυστυχῶς καί κακῶς ὁδήγησε καί στή σωματική βία. Μᾶλλον ὄχι κάτι ὀργανωμένο, ὅπως ἰσχυρίζονται κάποιοι γιά νά κερδίσουν μικροπολιτικά ἤ νά γίνουν καί “μάρτυρες”.

Βέβαια εἶναι ἀπορίας ἄξιο, γιατί ἀποκρύφτηκε ἀπ’ ὅλα τά δημόσια πρόσωπα καί τίς ποικίλες δηλώσεις καί τοποθετήσεις τους ὁ πραγματικός λόγος, πού προκάλεσε τήν σφοδρή ἀντίδραση τοῦ συγκεντρωμένου πλήθους, τίς ἀποδοκιμασίες, τά “γιουχαΐσματα” καί τήν βίαιη ἐπίθεση. Λησμόνησαν ν’ αναφέρουν καί νά καταδικάσουν τήν λεκτική βία, πού ἄσκησε ὁ κ. Μπουτάρης στή μνήμη τῶν θυμάτων τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅταν πρό ἡμερῶν καί μέ αἰσχρό καί ὑβριστικό λεξιλόγιο, εἶπε σέ συνέντευξή του σέ ξένο τηλεοπτικό μέσο, ὅτι δέν τόν νοιάζει πόσους Ἕλληνες ἔσφαξε ὁ Κεμάλ στή Μικρασιατική Καταστροφή. Μόλις καί μετά βίας διαδόθηκε τό σχετικό ἀπόσπασμα τῶν δηλώσεων του μέσα στόν χῶρο τοῦ διαδικτύου.

Ἀσφαλῶς δέν δικαιολογεῖται ἔτσι ἡ ἐπίθεση καί τό ξῦλο πρός τόν κ. Μπουτάρη, ἐξηγεῖται ὅμως τό γιατί ἔγινε. Δέν μπορεῖτε κ. Μπουτάρη ν’ ἀσκεῖτε ἀνενόχλητος τέτοια λεκτική βία καί νά προκαλεῖτε. Ἀσεβεῖτε στίς ἑκατόμβες τῶν θυμάτων τοῦ Τουρκικοῦ φασισμοῦ. Προκαλεῖτε τούς ἀπογόνους τους. Ἐνοχλεῖτε ἀφάνταστα ὅλους μας, ὅλο τόν Ἑλληνισμό καί τήν ἱστορία του. Χώρια τό ὅτι ὁ Δήμαρχος Θεσσαλονίκης (ἄκουσον, ἄκουσον!) ἀποκαλεί τά Σκόπια Μακεδονία ἤ ἐπιθυμεῖ τή μετονομασία τῆς ὁδοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου σέ Κεμάλ Ἀτατούρκ.

Οἱ σκέψεις αὐτές δέν εἶναι ρητορική μίσους, ὅπως θά σπεύσουν ὁρισμένοι νά χαρακτηρίσουν. Εἶναι ἁπλές ἀλήθειες, πού ἡ φασίζουσα νοοτροπία κάποιων δημοσιογράφων ἤ πολιτικῶν κομμάτων καί ἀναρχοαριστερῶν ὁμάδων δέν θέλει νά λέγονται. Ἄς μήν εἴμαστε τυφλοί μπροστά στήν ἀλήθεια. Πού εἶναι αὐτός ὁ ἀντιρατσιστικός νόμος πιά; Ἐλέγχει καί ἐγκαλεῖ μόνο ὅσους ὁμιλοῦν ἐναντίον τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἤ ὑπέρ τῆς πατρίδος καί τῆς ἱστορίας; Γιατί δέν ἐλέγχει τόν κ. Μπουτάρη γιά τίς προκλητικότατες καί ἀπαράδεκτες δηλώσεις του; Ἀλλά τέτοιοι τύποι μποροῦν νά καθυβρίζουν ἀνενόχλητοι. Εἶναι ἐπιλεκτική ἡ ἐφαρμογή τῆς δικαιοσύνης σ’ αὐτή τήν χώρα ἄραγε;

Ἀποροῦμε λοιπόν, γιατί τόση ἀμεσότητα συλλήψεων καί ἐκδίκασης τῆς συγκεκριμένης βίαιης ἐπίθεσης; Τόσοι ἄλλοι πού ὑποφέρουν ἀπό κλοπές, ἐγκλήματα, φόνους, ἀπό κακοποιούς πού ἀποφυλακίζονται μέ τό νόμο “Παρασκευόπουλου” δέν “ἔχουν ψυχή”; Ἡ δικαιοσύνη στό ἑλληνικό κράτος πρέπει νά ἐξαντληθεῖ σέ κάποιους πού -κακῶς- ἐπιτέθηκαν σ’ ἕνα φερέφωνο τῆς διεθνιστικῆς καί ἀπάτριδος νοοτροπίας καί ὄχι στούς ἀναρχικούς τοῦ “Ρουβίκωνα”, πού δροῦν ἐλεύθεροι καί ἄνετοι, μέ τήν ανοχή καί “εὐλογία” (;) τῆς κυβέρνησης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ;

Θλιβόμαστε μ’ αὐτή τήν κατρακύλα, ὅπου κάποιοι ὁδηγοῦν τή λειτουργία καί τήν δημοκρατία τοῦ κράτους καί τοῦ ἔθνους μας. Πρέπει ν’ ἀφυπνιστοῦμε! Ἡ λύση γιά ν’ ἀλλάξουν τά πράγματα δέν εἶναι ἡ βία. Ἀλλά ἡ μετάνοια καί ἡ ἐπιστροφή μας στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, στίς παραδοσιακές μας ἀρχές καί ἀξίες. Ν’ ἀγαπήσουμε γνήσια τόν τόπο μας, νά μή τόν ἀφήσουμε στά χέρια ὅσων θέλουν νά τόν ξεπουλήσουν. Νά προσευχηθοῦμε στόν Θεό νά μᾶς λυπηθεῖ.

Ὅσο γιά τόν κ. Μπουτάρη τοῦ ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὁ λαός μας λέει μία πολύ σοφή παροιμία.. “ὅταν σπέρνεις ἀνέμους, θερίζεις θύελλες”. Περαστικά σας καί καλή μετάνοια κ. Δήμαρχε!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας