“Πῶς μποροῦμε νά νικήσουμε τόν θάνατο;”

“Πῶς μποροῦμε νά νικήσουμε τόν θάνατο;”

Πώς μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας νικᾶται ὁ θάνατος.. τί ἀκριβῶς πιστεύει ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιά τόν θάνατο, πώς προετοιμάζει τούς ἀνθρώπους γιά τήν ὑποδοχή τοῦ θλιβεροῦ αὐτοῦ γεγονότος. Ἀλλά καί πώς πρέπει νά ἀντιμετωπίζουμε τόν θάνατο προσφιλῶν μας προσώπων… κάποια ἀπό τά σημεῖα τῆς ὁμιλίας.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας