Θά ἔρθει ἐπιτέλους ἡ Ἀνάσταση γιά τά φυλακισμένα ἀδέλφια μας;

Θά ἔρθει ἐπιτέλους ἡ Ἀνάσταση γιά τά φυλακισμένα ἀδέλφια μας;

Ἡ οἰκουμενική Ὀρθοδοξία, ἡ Χριστιανοσύνη σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τῆς γῆς, ἀκόμη καί στίς ἐσχατιές της μόλις ἑόρτασε τά Πάθη, τήν θεόσωμη ταφή καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ. Ρίγησαν ἀπό συγκίνηση οἱ ὑπάρξεις μας, καθώς ἀκούσαμε τό “Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου…”, “Ἕκαστον μέλος τῆς ἁγίας σου σαρκός ἀτιμία δι’ ὑμᾶς ὑπέμεινε..”. Μοναδικές καί συγκινητικές στιγμές ζήσαμε ἐνώπιον τοῦ Ἐσταυρωμένου Λυτρωτοῦ μας. Ἀλλά καί πλημμύρισαν οἱ ψυχές μας ἀπό ἄφατη συγκίνηση, ἀλαλαγμούς χαρᾶς, διθυράμβους νίκης μέ τό γεγονός τῆς λαμπρῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως Του.

Ἑτοιμάστηκαν οἱ Χριστιανοί, συμμετείχαν μέ εὐλάβεια ἀσφαλῶς στά τελούμενα τῶν Ἁγίων Ἡμερῶν. Ἡ σκέψη μας ὅμως δέν μπορεῖ νά μή ταξιδεύει σέ 2 παλληκάρια, 2 νέους πού ἀποτελοῦν σάρκα ἐκ τῆς σαρκός τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνισμοῦ, καί διαβαίνουν τόν δικό τους Γολγοθά ἐδώ κι ἕνα μήνα. Πρόκειται γιά τούς Ἄγγελο Μητρετώδη και Δημήτρη Κούκλατζη, 2 στελέχη τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, τά ὁποῖα κατά λάθος εἰσῆλθαν σέ Τουρκικό ἔδαφος, ἐπάνω στά σύνορα τοῦ Ἕβρου, ἐνῶ διενεργοῦσαν περιπολία καί εὑρίσκονταν σέ ἀναζήτηση ἰχνῶν λαθρομεταναστῶν. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά συλληφθοῦν ἀπό τίς Τουρκικές ἀρχές καί νά ὁδηγηθοῦν σέ μία πορεία παθῶν. Προφυλακίστηκαν ἀρχικά κάπου στήν Ἀδριανούπολη, κατόπιν σέ φυλακές ὑψίστης ἀσφαλείας ἐκεῖ. Παρουσιάσθηκαν ἐνώπιον ἀνακριτῶν καί δικαστῶν καί φαίνεται ὅτι θά κατηγορηθοῦν μέ βαρύ κατηγορητήριο σέ μία ἐπίδειξη δυνάμεως ἀπό τήν ἐχθρική γείτονα Τουρκία. Προσπαθεῖ δέ ὁ πρόεδρος τῆς Τουρκίας Ἐρντογάν νά συσχετίσει πρός ὄφελος του τήν ὑπόθεση μέ τούς 8 Τούρκους ἀξιωματικούς, πού ἔχουν ζητήσει ἄσυλο στή χώρα μας, μετά τό πρόσφατο πραξικόπημα στήν Τουρκία.

Πρόκειται γιά κινήσεις ὄντως μεγάλου μίσους, πού τρέφουν οἱ ἰθύνοντες τῆς τουρκικῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς ἐναντίον τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Διακατέχονται ἀπό τήν τάση τοῦ σκληροῦ νεοοθωμανισμοῦ, πού θέλει νά ὑποτάξει κάθε ἄλλο ἔθνος. Ἐκμεταλλεύονται τήν ὑπόθεση τῶν 2 στρατιωτικῶν μας, πού εἶναι συζητήσιμο κάτω ἀπό ποιές συνθῆκες ἔγινε καί αὐξάνουν τήν προκλητικότητα τους. Φέρονται ὡς άλλοι φθονεροί σταυρωτές γιά τήν Ἑλλάδα μας καί τά 2 φυλακισμένα ἀδέλφια μας.

Ἀλλά δυστυχῶς ἔχουν καί συνεργούς κάποιους ἄλλους φοβισμένους “Πόντιους Πιλάτους”, πού κατεξουσιάζουν τόν δύσμοιρο τόπο μας. Πού ἐκφράζουν σκέψεις, ὅπως “πιό σημαντικό πρόβλημα εἶναι ἡ οἰκονομία καί μικρότερο ἡ φυλάκιση τῶν 2 ἀξιωματικών” ἤ “οἱ προσπάθειες συνεχίζονται στό καλύτερο δυνατό ἐπίπεδο”, ἀπευθυνόμενοι μάλιστα στούς πονεμένους γονείς τῶν παλληκαριῶν. Σκέψεις ἀνεύθυνες, ἄτολμες καί ἄνευρες διπλωματικά. Εἶναι πραγματικά λυπηρό νά στέκονται οἱ ἔχοντες ἐξουσία στήν πατρίδα μας ἁπλοί θεατές τῶν ἐξελίξεων. Γιατί ἄραγε? Ἀπό ἰδεοληψία ἐναντίον τοῦ στρατεύματος? Ἀπό φόβο μήπως “χάσουν τήν καρέκλα”? Ἤ ἐπειδή δέν ἔχουν διπλωματική ἰσχύ ἤ ἰκανότητα? Καταλαβαίνουμε ὅλοι ὅτι πρέπει ν’ ἀποφευχθοῦν τά χειρότερα, ὅπως ἕνας πόλεμος, ἀλλά ὄχι καί νά εἴμαστε ἄπρακτοι.  Ἤ νά γίνονται ἄνευρες δηλώσεις. Κάτι δυναμικό πρέπει νά γίνει.

Ὅλους μᾶς “καίει τό γεγονός. Συμπαραστεκόμαστε στά 2 σταυρωμένα παιδιά μας καί στίς οἰκογένειές τους. Προσευχόμαστε γι’ αὐτά. Κάποιοι ἔστειλαν εὐχετήριες κάρτες γιά “Καλή Ἀνάσταση”. Ἄς παρακαλέσουμε ἐκ βαθέων ὁ Πάσχων Κύριος νά ἀπαλύνει τόν πόνο τους, νά τούς χαρίζει δύναμη, νά δίνει κουράγιο στούς οἰκείους τους. Νά συγχωρεῖ ὅσους ἐγχώριους καί ξένους τούς σταυρώνουν καί παίζουν πολιτικά παιχνίδια στίς πλάτες τους. Καλή Ἀνάσταση φυλακισμένα ἀδέλφια μας! Σύντομα νά έλθει καί γιά σᾶς! Θά ἔλθει! Ἀμήν!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας