Οἱ κίνδυνοι τῶν νέων σήμερα – ἐμεῖς τί θά τούς δώσουμε σήμερα”

Οἱ κίνδυνοι τῶν νέων σήμερα – ἐμεῖς τί θά τούς δώσουμε σήμερα”

Ὁμιλία πάνω στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Δ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν καί τήν θεραπεία ἑνός δαιμονιζομένου νέου. Ἐπισημαίνονται σύγχρονοι κίνδυνοι τῶν νέων, ἀλλά καί πώς μποροῦμε ὅλοι μας νά τά προφυλάξουμεκαί νά τούς προσφέρουμε θετικά γιά νά σταθοῦν στήν σύγχρονη κοινωνία.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας