Τό “ γαϊτανάκι” τῆς διαφθορᾶς καί ὁ “χορός” τῶν ἀπειλῶν…

Τό “ γαϊτανάκι” τῆς διαφθορᾶς καί ὁ “χορός” τῶν ἀπειλῶν…

Μόλις πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες οἱ περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος μᾶς χόρευαν δυστυχῶς -ὡς μή ἔπρεπε τέτοιες μέρες προετοιμασίας γιά τήν εἴσοδο μας στή Μεγάλη Σαρακοστή-  στό ρυθμό τοῦ πονηροῦ καρναβάλου. Παράλληλα ἡ πολιτική ζωή τοῦ τόπου μας βυθιζόταν ὅλο καί περισσότερο σέ σκανδαλολογία καί διαφθορά τύπου “Novartis” καί ἀνήθικων ἐπιδομάτων ἐνοικίου. Ἀλλά τριγύρω μας οἱ “καλοί” μας γείτονες ξεκίνησαν περήφανοι νά χορεύουν τόν χορό τῶν ἀπειλῶν ἐναντίον τῆς πατρίδος μας καί τῆς ἐθνικής μας κυριαρχίας. Οἱ Τοῦρκοι ἐξ ἀνατολῶν ἐμβόλισαν μία ἀκταιωρό τοῦ Ἑλληνικοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, μόλις πρίν ἀπό λίγες ὧρες -ἀπό τήν στιγμή πού χαράσσονται τοῦτες οἱ γραμμές στό χαρτί- συνέλαβαν στελέχη τοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς οἱ διενεργοῦσαν περίπολο στά ἑλληνοτουρκικά σύνορα στόν Ἕβρο, τους προφυλάκισαν καί θά τους δικάσουν.

Ἀλλά καί οἱ “πολλά ὑποσχόμενοι”, κατά τό ἴδιον αὐτῶν συμφέρον,  βόρειοι γείτονες μας στά Σκόπια ἐξακολουθοῦν νά ὑπερασπίζονται τόν λανθασμένο αὐτοπροσδιορισμό τους ὡς “Μακεδόνες”, νά διακηρύττουν ὅτι δέν πρόκειται νά κάνουν καμμία ἀλλαγή στό Σύνταγμα τῆς χώρας τους, τό ὁποῖο βρύθει ἀλυτρωτικῶν ἀναφορῶν καί προπαγάνδας. Ἐπιπλέον διενεργοῦνται συγκεντρώσεις στά Σκόπια ἤ καί σε ἄλλες χῶρες, ὅπου προκαλοῦν τόν Ἑλληνισμό καί τόν προσβάλλουν ἤ καῖνε ἑλληνικές σημαῖες.

Ἀκόμη καί οἱ Ἀλβανοί προκαλοῦν μέ τόσες ἀνθελληνικές ἐνέργειες, ὅπως τό νά ἀμφισβητοῦν ἤ νά καταστρέφουν τήν περιουσία τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας τῆς Βορείου Ἡπείρου. Ἀκόμη δέν ἀποδέχονται τήν ἔκταση τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ ἐξαναγκάζοντας σέ ἄτακτη ὑποχώρηση τόν Ἕλληνα Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν νά τούς παραχωρήσει δύο οἰκόπεδα αὐτῆς – ὅπερ καί ἐγένετο. Καί ἐπιπλέον ὑπάρχουν ἔντονες συζητήσεις περί θέματος “Τσαμουριᾶς”, μέ πολλές ταυτόχρονα διεκδικήσεις.

Τά πράγματα εἶναι ὄντως ζοφερά καί ἐπικίνδυνα! Ἀλλά δυστυχῶς γίνεται πραγματικότητα σήμερα τό ἀρχαῖο γνωμικό: “τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ᾄδομεν”. Ἐμεῖς στήν Ἑλλάδα τόσο στούς τηλεοπτικούς δέκτες, στά ραδιόφωνα ἤ στίς συζητήσεις, τά ἄρθρα καί τά σχόλια τοῦ διαδικτύου ἀσχολούμαστε μέ τό καρναβάλι, τά ποικίλα ὑποπροϊόντα τῶν reality shows, τό σκάνδαλο τῆς “Novartis” καί μέ τό ποιός “ἔφαγε” τά πιό πολλά λεφτά, μέ τίς δωροληψίες τῶν πολιτικῶν προσώπων, ὄχι γιά νά ἐπιλυθοῦν ὅπως θά ἔπρεπε, ἀλλά “πρός τό θεαθῆναι” καί πρός ἄγραν ψήφων. Ἐδῶ καίγεται τό σπίτι μας, πονηρά γεράκια μᾶς ἀπειλοῦν… τήν οἰκογένεια μας, τά παιδιά μας, τήν ἐθνική μας ὑπόσταση καί δυστυχῶς ἕνα μεγάλο κομμάτι τοῦ λαοῦ μας δέν “παίρνει μυρωδιά” τοῦ τί συμβαίνει ἤ ἀκόμη περισσότερο οἱ ἰθύνοντες τῆς διακυβέρνησης τοῦ τόπου εἶναι ὑποχωρητικοί καί παραπλανοῦν. Ἤ τά ΜΜΕ πού εἶναι καθ’ ὕλην ἀρμόδια γιά ἔγκυρη καί ἔγκαιρη πληροφόρηση ἀντιθέτως παραπληροφοροῦν.

Κάτι πρέπει νά γίνει! Σαφῶς καί ἔχουμε χρέος νά ἐπιλύσουμε τά πολλά ἐσωτερικά θέματα καί προβλήματα, ἀλλά πρέπει ν’ ἀσχοληθοῦμε ὅλοι μας κατεπειγόντως μέ μεγαλύτερη ὑπευθυνότητα καί ὁμόνοια μέ τά ἐξωτερικά μας θέματα καί τίς ποικίλες ὅσες ἀπειλές. Πέρα ἀπό πολιτικές ἰδεολογίες οἱ ἰδεοληψίες. Νά διασφαλίσουμε τήν ἐθνική μας ὑπόσταση καί τήν ἐδαφική μας ἀκεραιότητα. Νά πληροφοροῦμε τόν λαό μας. Νά καλέσουμε κάθε Ἕλληνα ἐντός κι ἐκτός Πατρίδος σ’ ἐγρήγορση καί συστράτευση.

“Νά μιλᾶμε γιά τόν τόπο μας”, ὅπως ἔλεγε καί  Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, νά βγοῦμε στούς δρόμους ἄν χρειαστεῖ. Νά πιέσουμε τίς κυβερνήσεις μας νά ἐνεργοῦν ὄντως -καί ὄχι νά τό λένε μόνο προφορικά- πρός τό ἐθνικό συμφέρον. Τέλος ἄς γονατίσουμε καί ἄς προσευχηθοῦμε πρός τόν Παντοδύναμο Πατέρα μας, τόν Θεό καί τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ Γένους μας, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο νά σκεπάζουν καί νά προστατεύουν τήν Ἑλλάδα μας ἀπό κάθε νέφος ἀπειλῶν καί πολέμων καί νά διαλύουν τίς πονηρές βουλές τῶν ἐθνῶν ἐναντίον μας!

Χριστιανική Ἕνωση Καλαμάτας

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας