Εἶναι ἔγκλημα ν’ ἀγαπᾶς τήν πατρίδα σου;

Εἶναι ἔγκλημα ν’ ἀγαπᾶς τήν πατρίδα σου;

Ὁμιλία που πραγματοποιήθηκε στίς Αἴθουσες Ὁμιλιῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἑνώσεων Τριπόλεως τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας (25/2/18)  καί Καλαμάτας τήν Τετάρτη 28/2/18.
Μπορεῖ ὁ χριστιανός νά εἶναι καί πατριώτης; Τί μᾶς λέγει ἡ Ἁγία Γραφή καί ὁ Πατερικός λόγος; Ποιά ἡ παράδοση τοῦ τόπου μας, τί ἀναφέρει ἡ
ἱστορική συνέχεια γιά τήν ἀγάπη στήν Πατρίδα; Ποιός εἶναι ὁ γνήσιος πατριώτης καί τί μπορεῖ νά προσφέρει στήν Πατρίδα του;

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας