“Καλεσμένοι στό δεῖπνο τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ”

“Καλεσμένοι στό δεῖπνο τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ”

Ἀνάλυση τῆς παραβολῆς τοῦ Μεγάλου Δείπνου τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Ποιοί εἶναι οἱ κλητοί σέ αὐτό τό δεῖπνο καί πώς θά μπορέσουμε νά ἀνταποκριθοῦμε…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας