“Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας,  ὁ θαυματουργός, ἕνας σύγχρονος ὁμολογητής”

“Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας, ὁ θαυματουργός, ἕνας σύγχρονος ὁμολογητής”

Ὁμιλία  ἀφιερωμένη στόν σύγχρονο Ἅγιο Λουκᾶ τόν ἰατρό, τόν θαυματουργό καί ὁμολογητή, πού ἔδρασε στήν Ρωσία, πού πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 στήν Αἴθουσα ὁμιλιῶν τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Καλαμάτας ἀπό τόν θεολόγο-ἱεροκήρυκα κ. Φώτιο Ρίζο.
Ὁ πιστός ἰατρός, ὁ καταξιωμένος ἐπιστήμονας, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ὁ ἀφιερωμένος ἄνθρωπος καί κληρικός στήν διακονία τοῦ πάσχοντος ἀδελφοῦ, ὁ ἐσταυρωμένος χριστιανός… κάποια σημεῖα ἀπό τήν ὁμιλία..

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας