“Ἀληθινοί Χριστιανοί, χωρίς κρατούμενα”

“Ἀληθινοί Χριστιανοί, χωρίς κρατούμενα”

Λόγος πού ἀναλύει τόν ἁγιογραφικό στίχο”οὐδείς ἐπιβαλών τήν χείρα αὐτοῦ ἐπ’ ἄροτρον καί βλέπων εἰς τά ὀπίσω εὔθετος ἐστιν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ”.
Πώς πρέπει νά ζοῦμε ὡς γνήσιοι, ἀληθινοί χριστιανοί χωρίς κρατούμεν ἀλλά νά εἴμαστε ξεκάθαροι καί ἀφοσιωμένοι στό ὅραμα μας, τόν Χριστό καί τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας…Χριστιανοί

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας