“Οἱ σκοτεινοί ἄγγελοι καί τά πονηρά ἔργα τους”

“Οἱ σκοτεινοί ἄγγελοι καί τά πονηρά ἔργα τους”

Ὁμιλία πού πραγματοποιήθηκε στήν Αἴθουσα ὁμιλιῶν τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως (Γ.Ε.Χ.Α.) Καλαμάτας ἀπό τόνθεολόγο-ἱεροκήρυκα κ. Φώτιο Ρίζο. Τί εἶναι, τί εἶναι οἱ δαίμονες, ποιά τά πονηρά τους ἔργα, πόσο πολεμοῦν τά πλάσματα τοῦ Θεοῦ. Πρέπει  νά τούς φοβόμαστε, πώς ἀντιμετωπίζονται… Κάποια ἀπό τά σημεῖα     τῆς ὁμιλίας.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας