Ἐπετειακές ἐκδηλώσεις γιά την 28η Ὀκτωβρίου στίς Χριστιανικές Ἑνώσεις Καλαμάτας & Μεσσήνης

Ἐπετειακές ἐκδηλώσεις γιά την 28η Ὀκτωβρίου στίς Χριστιανικές Ἑνώσεις Καλαμάτας & Μεσσήνης

Τό Σαββατοκύριακο 28 καί 29 Ὀκτωβρίου 2017 πραγματοποίηθηκαν μέ πατριωτικό ἐνθουσιασμό ἑορταστικές ἐκδηλώσεις γιά τό ἔπος τοῦ ’40 στίς Αἴθουσες ἐκδηλώσεων τῶν Χριστιανικῶν Ἑνώσεων Καλαμάτας καί Μεσσήνης. Τά παιδιά τῶν Νεανικῶν Ὁμάδων μας παρουσίασαν μέ αὐθορμητισμό καί ζωντάνια στιγμές ἀπό τήν σύσσωμο ἀγώνα τοῦ Ἑλληνισμοῦ τότε ἐναντίον τοῦ σιδηρόφρακτου Ἄξονα… μέ θεατρικά δρώμενα, προβολές, ἀπαγγελίες καί χορωδιακά τραγούδια μᾶς ταξίδεψαν πίσω στόν χρόνο, τόσο στήν ἡμέρα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940, ὅσο καί στίς ζωηρές στιγμές τοῦ πολέμου στά Βορειοηπειρωτικά βουνά, ἀλλά καί στά μετόπισθεν. Ξεδίπλωσαν μπροστά στά πολυπληθῆ ἀκροατήρια, πού παρακολούθησαν τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τήν Ψυχή τῶν Ἑλλήνων τοῦ ’40! Ἀκολούθησε τό κλείσιμο τῶν ἑορτῶν μέ σχετική ὁμιλία “Ἡ ψυχή τῶν Ἑλλήνων τοῦ ’40”. Δόθηκαν πλούσιες άφορμές γιά προβληματισμό καί ἐθνικό ἀναβαπτισμό, κάτι πού τόσο ἔχουμε ἀνάγκη στίς ἡμέρες μας, ὅπου πολλές παραδόσεις, ἀρχές, ἀξίες καί ἰδανικά καταρρέουν ἤ ἰσοπεδώνονται. Ἀς πάρουμε δυναμικά τήν ἀπόφαση, ὅπως μᾶς παρότρυναν τά παιδιά μας ἡ ψυχή τοῦ Ἑλληνισμοῦ νά μείνει ἀδούλωτη καί ἐλεύθερη καί σήμερα! Νά σταθεῖ ἀγέρωχη μπροστά στίς προκλήσεις τῶν καιρῶν!

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό ὑλικό…

 • viber image
 • viber image.jpg3
 • viber image.jpg10
 • viber image.jpg6
 • viber image.jpg12
 • viber image.jpg5
 • viber image.jpg9
 • viber image.jpg11
 • viber image.jpg14
 • viber image.jpg16
 • IMG-20171029-WA0001
 • IMG-20171029-WA0002
 • viber image.jpg4
 • IMG-20171029-WA0000
 • IMG-20171029-WA0004
 • viber image.jpg15
 • IMG-20171029-WA0003

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας