Ἠχηρή ἀντίσταση ἀπό τό “Περιβόλι τῆς Παναγίας”

Ἠχηρή ἀντίσταση ἀπό τό “Περιβόλι τῆς Παναγίας”

 

Μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυρού ἦταν προγραμματισμένη ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας κ. Ἀλέξη Τσίπρα στό Ἁγιώνυμο Ὄρος, γιά τήν Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου (14 Σεπτεμβρίου μέ τό Ἰουλιανό ἡμερολόγιο). Παράλληλα εὑρισκόταν στό Ἅγιο Ὄρος, συγκεκριμένα στήν Ἱερά Μονή Παντοκράτορος, καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Κατά τήν τελευταία ὅμως σύναξη τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, τοῦ διοικητικοῦ ὀργάνου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πολλοί ἐκ τῶν ἀντιπροσώπων τῶν ἁγιορειτικών ἱερῶν μονῶν καί τῶν ἡγουμένων ἐξέφρασαν τήν ἀντίρρηση καί τήν σφοδρή ἀντίθεση τους γιά τήν ἐπίσκεψη ἑνός ἀθέου πολιτικοῦ, ἔστω ἐκλεγμένου πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας. Ἀνέφεραν χαρακτηριστικά ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά ἐπισκεφθεῖ τόν ἱερό αὐτό τόπο, τό “Περιβόλι τῆς Παναγίας” ἕνας ἄνθρωπος πού ἀρνεῖται νά “κάνει τόν σταυρό του” καί πολεμᾶ συστηματικά τήν ὀρθόδοξη πίστη. Τό ὅλο θέμα τέθηκε σέ ψηφοφορία καί ἡ πλειοψηφία τῶν ἐκπροσώπων -πλήν δυστυχῶς 5-6 ἐκ τῶν μεγαλυτέρων ἱερῶν μονῶν- ψήφισε ἀρνητικά γιά τήν ἐν λόγῳ ἐπίσκεψη. Ἔτσι ἀπεφάνθησαν ὅτι δέν ἐπιθυμεῖ ἡ Ἱερά Κοινότητα τοῦ αὐτοδιοίκητου Ἁγίου Ὄρους νά ἐπισκεφθεῖ τόν ἱερό αὐτό τόπο ὁ κ. Τσίπρας. Μάλιστα πολλοί καί ἐκ τῶν ἁπλών μοναχῶν ἀντιδροῦσαν. Ἡ δέ ἀγωνιστική Ἱερά Μονή Δοχειαρίου ὕψωσε στόν ἀρσανά τοῦ Μοναστηριοῦ μαῦρες σημαῖες, ὅπου ἀναγραφόταν “Ἔξω οἱ ἀντίχριστοι ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος”. Ὁ δέ ἡγούμενος τῆς Μονῆς π. Γρηγόριος δήλωσε μετά τήν ψηφοφορία σέ ἄρθρο του: “Νίκησε ὁ σταυρός, νίκησε ἡ ἔφορος τοῦ τόπου, ἡ Παναγία, νίκησαν οἱ προσευχές τῶν μικρόσχημων μοναχῶν καί δέν διεπέρασε τοῦ Ὄρους τίς ἀτραπούς ὁ μεγαλύτερος σατράπης τῶν τελευταίων χρόνων..”.

Εἶναι πραγματικά παρηγορητική ἡ ἀντίσταση τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων. Ἀντίσταση πνευματική ἀπέναντι σέ ὅσους ἐκπροσωποῦν τήν ὕπουλη στρατευμένη ἀθεΐα, πού ἀπεργάζεται τήν πνευματική καί ἐθνική γενοκτονία τοῦ τόπου μας. Ἡ γενναία αὐτή ἀντίσταση θυμίζει τό παράδειγμα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἀπέναντι στόν ἔπαρχο Μόδεστο, ἀπεσταλμένο τοῦ τότε αὐτοκράτορα Οὐάλη. Ἤ τήν ἀγωνιστική στάση τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων, πού εἶπε στόν αὐτοκράτορα Θεοδόσιο τόν Μέγα ὅτι “τά χέρια σου στάζουν αἷμα”, γιά τό φοβερό ἔγκλημα του τῆς σφαγῆς 7.000 στό στάδιο τῆς Θεσσαλονίκης.

Οἱ Ἁγιορείτες πατέρες μᾶς ἔδειξαν δρόμο ἀντιστάσεως σέ ὅσους προσπαθοῦν μέ ἀντιχριστιανικά καί αντεθνικά νομοσχέδια, ἀλλά καί ξεπουλώντας τήν ἐθνική περιουσία καί τόν πλοῦτο μας νά ἐξοντώσουν τόν σύγχρονο ἑλληνισμό καί τίς ἀπό τῶν αἰώνων παραδόσεις του. Ὀφείλουμε νά ὑψώσουμε τίς σημαῖες τῆς πνευματικῆς καί ἐθνικῆς ἀντιστάσεως! Νά κρατήσουμε τίς ἀξίες καί τίς παραδόσεις μας! Νά μείνουμε ἑδραίοι καί ἀμετακίνητοι στήν ὀρθόδοξη πίστη μας. Στήν ψυχή, τό φρόνημα, ἀλλά καί στήν καθημερινή μας ζωή. Νά μήν ἀκολουθοῦμε ἀνθρώπους πού μέ πρόσχημα οἰκονομικές λύσεις καταστρέφουν τά πνευματικά θεμέλια τοῦ τόπου μας, ἀπό ὅποιον πολιτικό χῶρο καί ἄν προέρχονται.

Ὄχι, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες δέν εῖναι πολιτική ἡ τοποθέτηση τοῦ συγκεκριμένου ἄρθρου, ἀλλά μία καθαρά πνευματική ἀντιμετώπιση. Διότι ἡ Ἐκκλησία ἔχει ὡς ἱερό καθῆκον νά ὑπενθυμίζει τήν ἀλήθεια, ἔστω μέ σκληρό φαινομενικά τρόπο ἐνίοτε, ἀπέναντι σέ ἄρχοντες καί λαό. Μέ γλώσσα αγάπης βεβαίως. Ἀλλά καί μέ λόγο ξεκάθαρο, πού θά βοηθήσει ἄρχοντες καί ἀρχομένους νά συνειδητοποιήσουν ὅτι ἔχουν καί ἀθάνατη ψυχή, πού πρέπει νά φροντίσουν μέ τήν μετάνοια τους. Στά πλαίσια λοιπόν αὐτῆς τῆς πνευματικῆς ἀντιμετωπίσεως καί οἱ σεβαστοί Ἁγιορείτες Πατέρες εἶπαν αὐτό τό δυναμικό «ὄχι» στόν κ. Τσίπρα. Σαφῶς καί πρέπει κι ἐκεῖνοι κι ἐμεῖς νά σεβόμαστε τόν θεσμό τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας, ἀλλά τό πρόσωπο τοῦ ἑκάστοτε κυβερνήτου ἔχει ἀνάγκη πνευματικῆς βοηθείας καί ἐν προκειμένῳ μετανοίας. Ἄλλωστε τό ἴδιο ἔπραξαν καί ἄλλοι ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες μέσα στἠν διαδρομή τῆς ιστορίας ἀπέναντι σέ ἄλλα ἡγετικά πρόσωπα τῆς πολιτείας.

Ἕλληνες ἄς ἑνώσουμε τήν φωνή μας μέ τούς Ἁγιορεῖτες Πατέρες.. Ἄς βροντοφωνάξουμε σέ ὅποιον ἄθεο κυβερνήτη ἤ ἄθεο πολιτικό, ὅτι θέλουμε ἡ Πατρίδα μας νά παραμείνει σταθερά ἑλληνική καί ὀρθόδοξη!

Χριστιανική Ἕνωση Καλαμάτας

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας