Ο χρυσός κανόνας του Ευαγγελίου για την συμπεριφορά μας στους άλλους ανθρώπους

Ο χρυσός κανόνας του Ευαγγελίου για την συμπεριφορά μας στους άλλους ανθρώπους

Ανάλυση του αγιογραφικού στίχου από το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής Β’ Λουκά. Είναι τμήμα από την επί του Όρους ομιλία του Χριστού μας: “καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμιν οι άνθρωποι και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως”. Ποιό το βαθύτερο νόημα του στίχου, πως θα συμπεριφερόμαστε στους άλλους συνανθρώπους μας. Μπορεί να εφαρμοστεί? Μερικά από τα στοιχεία που διαπραγματεύεται η ομιλία.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας