Οι κακοί γεωργοί και η δική μας ευθύνη

Οι κακοί γεωργοί και η δική μας ευθύνη

Η παραβολή των κακών γεωργών… Η κακή διαχείριση του αμπελώνος του Θεού από τον Εβραϊκό λαό… Η ευθύνη των χριστιανών να ζουν όπως θέλει ο Θεός. Η σωστή διαχείριση της εξουσίας που δίνει ο Θεός, ο Οποίος και θα νικήσει στο τέλος”. Κάποια από τα σημεία της αναλύσεως του κηρύγματος για την Κυριακή ΙΓ’ Ματθαίου…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας