Μνήμη Ἁγίας Κυριακῆς: τά παιδιά μας αθλητές τοῦ Χριστοῦ

Μνήμη Ἁγίας Κυριακῆς: τά παιδιά μας αθλητές τοῦ Χριστοῦ

Κήρυγμα πρός τιμήν τῆς Ἁγίας Κυριακῆς… πώς θά κάνουμε τά παιδιά  μας ἀθλητές τοῦ Χριστοῦ. Πρέπει νά ἀναθέσουμε τίς οἰκογένειές μας καί τά παιδιά μας στόν Χριστό.. Σ’ Ἐκεῖνον βρίσκεται ἡ ἐπλίδα μας γιά τούς νέους μας…”

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας