Ὄχι στό νομοσχέδιο γιά τήν ἀλλαγή φύλου

Ὄχι στό νομοσχέδιο γιά τήν ἀλλαγή φύλου

Ἡ ἑλληνική Κυβέρνηση ἔθεσε πρό ἡμερῶν σε δημόσια διαβούλευση καί συζήτηση τήν πρόταση νόμου, πού προτίθεται νά καταθέσει στό ἐθνικό κοινοβούλιο, γιά ἀπλοποίηση τῶν διαδικασιῶν ὡς πρός τόν προσδιορισμό τοῦ φύλου τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Σκοπός της εἶναι δηλαδή μέ μία ἁπλή δήλωση ὁ καθένας ἤ ἡ καθεμιά νά δηλώνει τί θέλει νά εἶναι∙ ἄνδρας ἤ γυναίκα. Ἔτσι ἁπλά χωρίς καμμία ἄλλη ἐπιβάρυνση ἤ προϋπόθεση. Βασίζεται δε στήν ἀναγνώριση τῶν διακιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καί στόν σεβασμό της -ὅπως λέει- τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου.

Θά θέλαμε ὡς ὀρθόδοξος ἱεραποστολικός σύλλογος, πού διακονεῖ μέσα στήν Πατρίδα μας, μἀλιστα δε σέ μία ἱστορική ἐπαρχιακή πόλη, πού έργάζεται με διάφορες ἱεραποστολικές καί παιδαγωγικές δράσεις ἀνάμεσα σέ γονεῖς, παιδιά καί οἰκογένειες νά καταθέσουμε την ἄποψη μας ὡς πρός τό ὅλο σχετικό θέμα πού ἀνέκυψε.

Κατ’ ἀρχήν εἶναι ἀπόλυτα σεβαστή ἡ ἐλευθερία τοῦ κάθε ἀνθρώπου νά πορεύεται στήν ζωή του ὅπως ἐπιθυμεῖ. Ἀκόμη ἐνδεχομένως καί νά αὐτοπροσδιορίζεται ὡς πρός τήν σεξουαλικότητα του. Ὅμως ὀφείλουμε νά καταθέσουμε ὅτι πολλές φορές ὁ ἄνθρωπος δέν κατανοεῖ ὅτι ἡ ἐλευθερία του εἶναι ψευδεπίγραφη. Γίνεται θύμα τῶν ἀδυναμιῶν του καί τῶν παθῶν του καί τελικῶς δοῦλος τοῦ ἑαυτου του ἤ δοῦλος προπαγάνδας καί ἄλλων ἀνθρώπων. Γιά τό συγκεκριμένο θέμα βλέπουμε καθαρά πόσο ὑποδουλώνεται ὁ ἄνθρωπος..

Γιά ποιά δικαιώματα ὁμιλοῦμε ὅταν τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καταρρακώνεται καί ὑποβαθμίζεται σέ ἀντικείμενο ἡδονῆς καί τελικῶς προσβάλλει καί τά πρόσωπα τῶν ὑπολοίπων συνανθρώπων μας; Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀφήνεται στά ζωώδη καί παρά φῦσιν ἔνστικτα του τί ἄλλο εἶναι παρά δοῦλος τῶν παθών του; Ἡ ὑπόθεση τῆς ἁπλής ἀλλαγῆς φύλου γεννᾶ ποικίλα προβλήματα.. νομικῆς φύσεως.. μπορεῖ νά ὑποθάλψει ἐγκληματίες.. ψυχολογικά προβλήματα καί ψυχικές ταλαιπωρίες, ὅταν κάποιος βομβαρδίζει τήν φύση του, πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός μέσα στήν πανσοφία Του. Ἐπίσης καταστρέφεται ἡ ἀθωότητα καί ἡ ἁγνότητα τῆς παιδικῆς ἡλικίας, ὅταν προβάλλουμε τέτοια πρότυπα. Τό σύνθημα “οὔτε ἀγόρι.. οὔτε κορίτσι.. ἁπλά ἄνθρωπος” πόσο λανθασμένο εἶναι. Δέν ἔχουμε ἕνα ἄνθρωπο μόνο, ἀλλά δύο φύλα πού συναποτελοῦν τόν ἕνα ἄνθρωπο. Ὁ Θεός ἄρσεν καί θήλυ ἐποίησε τόν ἄνθρωπο. Ἔχουν διακριτούς ρόλους καί συνδημιουργοῦν  μέ τόν Θεό νέους ἀνθρώπους. Μήν καταβιβάζουμε τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό ὕψος πού μᾶς ἔβαλε ὁ Θεός καί τελικῶς τόν παραδίδουμε στήν κατάσταση τῶν κτηνῶν ἤ ἀκόμη χειρότερα καί ἀπό κτήνη. Ἐδῶ μιλᾶμε γιά παραλογισμό.

Δέν πρέπει νά ὑποκύπτουμε στήν παγκόσμια δικτατορία πού ἐπιχειρεῖ νά επιβληθεί μέ τήν ἐπιβολή τέτοιων νομοθετημάτων. Ἀντίθετα πρέπει νά ἀντισταθοῦμε καί νά καταπολεμήσουμε αὐτά τά ἀπάνθρωπα νομοθετήματα, πού δέν ἐξασφαλίζουν ἐλευθερία καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀλλά ἀντίθετα τά καταπατοῦν. Νά ἀντισταθοῦμε σέ ὅσους ἐπιχειρούν ὄχι δημοκρατικά, ἀλλά δικτατορικά νά τά ἐπιβάλλουν. Πρέπει μέ ἄλλο τρόπο νά βοηθήσουμε τούς ανθρώπους πού πάσχουν ἀπό αὐτή τήν διαταραχή καί τό πάθος καί ὄχι νά ” χαϊδεύουμε αὐτιά”. Συμπάσχουμε μ’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους, ἀλλά ἄς τούς βοηθήσουμε οὐσιαστικά καί ὄχι νά τούς αφήσουμε νά πέσουν ἐπιπλέον “θύματα” τῆς παγκοσμιοποίησης πού ἐπιχειρεῖ συστηματικά νά καταρρακώσει τόν ἄνθρωπο, νά τόν κάνει χειραγωγήσιμο καί τελικῶς νά μειώσει καί τόν παγκόσμιο πληθυσμό. Δέν ὑπάρχει μῖσος γιά τούς ὁμοφυλοφίλους, ἀλλά προσευχή καί διάθεση νά βοηθηθοῦν ὥστε νά ἐπιστρέψουν στήν ἀλήθεια καί το φῶς τοῦ Θεοῦ, νά εἰρηνεύσουν. Ἀντιτιθέμεθα σφοδρά ἐναντίον τοῦ νομοθετήματος, πού δέν βοηθᾶ, ἀλλά ἀντίθετα περιπλέκει τό ὅλο θέμα καί δημιουργεῖ ἐπιπλοκές στό σήμερα καί τό αὔριο, στήν συνέχεια τοῦ τόπου μας. Ἐκφράζουμε λύπη γιά τούς πολιτικούς, πού προσπαθοῦν νά κερδίζουν ψήφους “χαϊδεύοντας αὐτιά” καί γιά νά ἀνελιχθούν σέ θέσεις προωθοῦν καί συναινοῦν σέ τέτοιες αἰσχρές προσπάθειες. Μήν ἀνοίγουμε δρόμους γιά νά σαρωθεῖ κάθε τί ἠθικό και σωστό στόν τόπο μας. Ἄς μήν ἀφήσουμε τήν λαίλαπα τοῦ κακοῦ νά κατακαύσει τά πάντα. Ἐνέργειες ἤ ὕπουλες νομοθετικές ρυθμίσεις πού ἀνοίγουν τούς «ἀσκούς τοῦ Αἰόλου» γιά υἱοθεσία παιδιῶν ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια ἤ ἀλλαγή φύλου σέ ἀνηλίκους, πού σιγά σιγά θά δημιουργήσουν ἀνοχή στήν παιδεραστία δέν ἀρμόζουν στά ἤθη τοῦ τόπου μας, δέν ταιριάζουν στήν χριστιανική μας συνείδηση, ἀπαξιώνουν τήν ἔννοια «ἄνθρωπος».  Ἄς βοηθήσουμε μέ ἄλλο τρόπο οἰκογένειες, πρόσωπα, περιθωριοποιημένους ἀνθρώπους πού ἔχουν ὑποστεῖ τόν κοινωνικό ἀποκλεισμό καί πού πάσχουν ἀπό τό ὅλο θέμα. Ζητοῦμε ὡς Ἕλληνες πολίτες τήν ἄμεση ἀπόσυρση τοῦ ἐν λόγῳ νομοσχεδίου. Νά προσπαθήσει ἡ Πολιτεία καί ἄς ζητήσει βοήθεια ἀπό ἔγκριτους ἐπιστήμονες, καί ὄχι καθοδηγούμενους καί “καλοπληρωμένους”, γιά νά ἀντιμετωπίσει τό ζήτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Ὁ Θεός νά μᾶς βοηθήσει!

Χριστιανική Ἕνωση (Γ.Ε.Χ.Α.) Καλαμάτας

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας