“Στά χνάρια τοῦ Κυρίου καί τῶν Ἀποστόλων, στά ἴχνη τῆς ἀγάπης.. (π.Γεώργιος Μπίζας)”

“Στά χνάρια τοῦ Κυρίου καί τῶν Ἀποστόλων, στά ἴχνη τῆς ἀγάπης.. (π.Γεώργιος Μπίζας)”

Ὁμιλία πού πραγματοποιήθηκε στήν Αἴθουσα ὁμιλιῶν τῆς Χριστιανικῆς  Ἑνώσεως (Γ.Ε.Χ.Α.) Καλαμάτας ἀπό τόν Ἀρχιμανδρίτη – ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας π. Γεώργιο Μπίζα τήν Τετάρτη 10 Μαΐου 2017. Ἡ ζωή τῆς πρώτης Ἐκκλησίας, τά ἱεραποστολικά βήματα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τό κήρυγμα τους στά πέρατα τῆς γῆς. Ἀλλά καί ἡ θεραπεία τοῦ παραλύτου τῆς Βηθεσδᾶ ἀπό τόν Κύριο μας, πού μᾶς ὑπενθυμίζει τήν παραλυσία πολλῶν ἀνθρώπων, τήν  πνευματική μας παραλυσία, ἀλλά καί τό ἀντίκρυσμα τῆς ἀγάπης,πού ὀφείλουμε ὅλοι νά παρουσιάσουμε γιά νά στηριχθοῦν οἱ πονεμένοι καί παράλυτοι  συνάνθρωποι μας… Λίγα ἀπό τά σημεῖα τῆς ὁμιλίας…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας