Ὁμολογητές τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ

Ὁμολογητές τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ

 Ὁμιλία πού πραγματοποιήθηκε στή Χριστιανική Ἕνωση Καλαμάτας ἀπό τόν θεολόγο – ἱεροκήρυκα κ. Φώτιο Ρίζο μέ θέμα:
Ὁμολογητές τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ”. Ποιοί ὁμολόγησαν τό μέγα θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως, τό μαρτύριο καί ἡ μαρτυρία τους γι’ αὐτό. Πώς ἐμεῖς μποροῦμε νά ὁμολογοῦμε, νά διακηρύττουμε τήν τοῦ Χριστοῦ Ἀνάστασιν μέ λόγο καί ἔργα…,

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας