Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ ποσᾶκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τά τέκνα σου καί οὐκ ἠθελήσατε (Μεγάλη Δευτέρα ἑσπέρας)

Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ ποσᾶκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τά τέκνα σου καί οὐκ ἠθελήσατε (Μεγάλη Δευτέρα ἑσπέρας)

Κήρυγμα κατά τήν Ἀκολουθία τῆς Μεγάλης Δευτέρας τό ἑσπέρας, ὅπου ψάλλουμε τόν Ὄρθρο τῆς Μεγάλης Τρίτης. Θέμα ἡ συνεχής προσπάθεια τοῦ Θεοῦ νά φέρει κοντά Του, κάτω ἀπό τίς πτέρυγες τῆς ἀγάπης Του, τόν κάθε ἄνθρωπο, κάθε λαό, πόλη ἤ χώρα… Πώς θά μπορέσουμε νά ἀνταποκριθούμε στό κάλεσμα τῆς ἀγάπης Του…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας