Ἐγρήγορση καί ὄχι ραθυμία ψυχῆς (Μεγάλη Τρίτη)

Ἐγρήγορση καί ὄχι ραθυμία ψυχῆς (Μεγάλη Τρίτη)

Κήρυγμα Μεγάλης Τρίτης πού μᾶς ὑπενθυμίζει τούς λόγους τοῦ Χριστοῦ μας γιά ἐγρήγορση πνευματική καί ὄχι ραθυμία ψυχῆς. Ἀφορμή ὁ λόγος τοῦ Κυρίου “Γρηγορεῖτε ὅτι οὐ γινώσκετε τήν ἡμέραν οὐδέ τήν ὥραν ἐν ᾖ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται”, ἀλλά καί ἡ παραβολή τῶν δέκα παρθένων. Τονίζεται καί ἡ ἀλήθεια ὅτι οἱ ἄνθρωποι καί ὁ κόσμος ζοῦν σέ πνευματικό ὕπνο καί θάνατο. Εἶναι ἐπεῖγον νά ἐγερθοῦμε καί να εἴμαστε σέ ἐγρήγορση γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας