Κυριακή τῶν Βαΐων: Ἀπό τά ὡσαννά στά σταυρωθήτω

Κυριακή τῶν Βαΐων: Ἀπό τά ὡσαννά στά σταυρωθήτω

 Κήρυγμα κατά τήν λαμπρή ἡμέρα τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων στήν θεία Λειτουργία. Πώς ὁ Ἰσραηλιτικός λαός ὑποδέχθηκε τόν ταπεινό Βασιλέα Ἰησοῦ κατά τήν εἴσοδο Του στά Ἱεροσόλυμα, ἡ μεταβολή τους ἀπό τά ὡσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις στά σταυρωθήτω κάτω ἀπό τό πραιτώριο τοῦ Πιλάτου. Πόσο πρέπει ὁ δικός μας ὁ ἑλληνικός λαός νά μήν ἀρνηθεῖ τόν Χριστό, ἀλλά νά Τόν ἀκολουθήσει…..

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας