Τό Διψῶ τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν Σταυρό”

Τό Διψῶ τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν Σταυρό”

 (Λόγοι τοῦ Χριστοῦ μας ἀπό τόν Σταυρό – Μέρος Γ΄)
Κείμενο: Ὁμιλία πού πραγματοποιήθηκε στήν Αἴθουσα ὁμιλιῶν τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως (ΓΕΧΑ) Καλαμάτας ἀπό τόν θεολόγο – ἱεροκήρυκα κ. Φώτιο Ρίζο μέ θέμα τό Διψῶ τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν Σταυρό. Ἀναλύεται τό περιεχόμενο τῆς ψυχικῆς καί σωματικῆς δίψας τοῦ Κυρίου μας, τί ἀνταπέδωσε ἡ ἀνθρωπότητα στήν δίψα τοῦ Παθόντος Χριστοῦ μας. Πόσοι ἄνθρωποι διψοῦν καί σήμερα, γιατί διψοῦν, πώς μποροῦμε νά ἀνταποκριθοῦμε στήν δίψα τους. Πώς θά μπορέσουμε νά ξεδιψάσουμε τόν Κύριο μας, πώς θά ἀνακουφισθοῦν οἱ ψυχές ἀπό τήν δική μας δίψα….

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας