“Οἱ λόγοι τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν Σταυρό (Β΄)”

Ὁμιλία πού πραγματοποιήθηκε στήν Αἴθουσα ὁμιλιῶν τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως (ΓΕΧΑ) Καλαμάτας τήν Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 ἀπό τόν θεολόγο – ἱεροκήρυκα κ. Φώτιο Ρίζο. Θέμα “Οἱ λόγοι τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν Σταυρό (Β΄ Μέρος)  καί πιό συγκεκριμένα ὁ δεύτερος λόγος τοῦ Κυρίου μας πρός τόν εὐγνώμονα ἐκ δεξιῶν ληστή, “σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ”. Τί προηγήθηκε, τί εἶπε ὁ ληστής, τί ζήτησε, ποιά ἡ  ἀπάντηση τοῦ Ἐσταυρωμένου Λυτρωτοῦ μας, τί σημαίνει τό “σήμερον”, σέ ποιό παράδεισο, πώς θά πάμε ἐκεῖ… εἶναι λίγες ἀπό τίς  λεπτομέρειες  τοῦ ὅλου θέματος.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας