“Οἱ λόγοι τοῦ Χριστοῦ μας ἀπό τόν Σταυρό (Α΄)”

Ὁμιλία πού πραγματοποιήθηκε ἀπό τόν θεολόγο – ἱεροκήρυκα κ. Φώτιο Ρίζο στήν Αἴθουσα τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως (ΓΕΧΑ) Καλαμάτας τήν Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017. Θέμα ὁ πρῶτος λόγος τοῦ Χριστοῦ μας ἀπό τόν Σταυρό “πάτερ ἄφες αὐτοῖς. οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσιν”. Ὁμιλία γιά τήν ἀγάπη τοῦ Ἐσταυρωμένου Λυτρωτοῦ μας, τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης καί πώς ἐμεῖς θά συγχωροῦμε…

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας