“Β’ Κυριακή Νηστειῶν: Τό ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι ἱερό, ναός τοῦ Θεοῦ”

Λόγος πάνω στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Β’ Κυριακής Νηστειῶν, τήν θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ καί θέμα του ἡ ἀξία καί ἡ ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Πῶς τό βλέπει ὅσο ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται ἐν ζωῇ, ἀλλά καί μετά θάνατον. Θέμα ἐπίκαιρο πού δίνει ἀπαντήσεις καί στό ἐπίκαιρο καί ἐπίμαχο θέμα τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας