Ἕνα μόνιμο θαύμα στήν ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας: Τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων.

 Ὁμιλία πού πραγματοποιήθηκε στήν Αἴθουσα Ὁμιλιῶν τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Καλαμάτας μέ θέμα τήν τιμή τῶν ἱερῶν λειψάνων μέσα στήν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Θέμα ἐπίκαιρο, καθώς πολλοί ἀμφισβητοῦν τήν χάρη καί τά θαύματα τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν ἁγίων, ἀλλά καί δυστυχῶς ὑποστηρίζουν τήν ἀντορθόδοξη καί ἀπάνθρωπη πρακτική τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας