Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας: Ἡ πραγματική καί ζωντανή Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας: Ἡ πραγματική καί ζωντανή Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Ὁμιλία ἐπίκαιρη γιά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας καί μέ θέμα ποιά εἶναι ἡ πραγματική καί ζωντανή Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Πώς θά εἴμαστε κι ἐμεῖς ζωντανά μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας