Ποιές προσευχές ἀκούγονται ἀπό τόν Θεό;

Ποιές προσευχές ἀκούγονται ἀπό τόν Θεό;

Ὁμιλία πού πραγματοποιήθηκε στήν Αἴθουσα Ὁμιλιῶν τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Καλαμάτας τήν Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017, μέ ἀφορμή τίς προσευχές
τοῦ Φαρισαίου καί τοῦ τελώνου καί πῶς μποροῦν νά εἰσακουσθοῦν ἀπό τόν Θεό οἱ δικές μας προσευχές.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας