Τούς Τρεῖς μεγίστους φωστήρας.. συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν”

Τούς Τρεῖς μεγίστους φωστήρας.. συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν”

(Βασίλειον τόν μέγαν, τόν θεολόγον Γρηγόριον, Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον)
 Ὁμιλία πού πραγματοποιήθηκε κατά τήν διάρκεια τοῦ  Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ σέ πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τῶν Τριῶν Ἱεράρχων στήν πόλη τῆς Μεσσήνης, πρός τιμήν τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας