Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν: τό πρῶτο κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ

Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν: τό πρῶτο κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ

Ὁμιλία πού πραγματοποιήθηκε κατά τήν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς μετά τά Φῶτα

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας