ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ  Ή ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ;

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ  Ή ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ;

Εἶναι εὔλογο τό ἐρώτημα, καθώς τά τελευταία χρόνια σημειώνονται πολλά κρούσματα ἀπαλείψεως τοῦ Ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ ἀπό τις κοινωνίες μας καί ἀπό τον δημόσιο βίο γενικότερα. Πρόσφατα στή Γαλλία τέθηκε ζήτημα στό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς χώρας γιά τό ἄν εἶναι νόμιμος ἤ ὄχι ὁ στολισμός τῶν δημοσίων κτιρίων μέ φάτνες χριστουγεννιάτικες, ὅπου παρουσιάζεται τό Θεῖον βρέφος, ὁ μικρός Ἰησοῦς, μαζί μέ τήν Παναγία Μητέρα Του καί τόν δίκαιο Ἰωσήφ τόν Μνήστορα. Ὅσοι δέν ἐπιθυμοῦν νά ὑπάρχουν φάτνες ἐπικαλοῦνται νόμους προγενεστέρων ἐτῶν, πού τονίζουν τόν λαϊκό χαρακτήρα τοῦ κράτους τῆς Γαλλίας. Ἰσχυρίζονται δέ ὅτι οἱ φάτνες ὡς θρησκευτικά σύμβολα καταργοῦν αὐτόν τον χαρακτήρα, ὅπως καί διάφορα ἄλλα θρησκευτικά σύμβολα, μουσουλμανικά κτλ.

Εἶναι πραγματικά θλιβερή ἡ ὅλη συζήτηση. Οἱ ἄνθρωποι πού ἀπομακρύνονται ἀπό τόν Θεό καί ὁδηγοῦνται σε δρόμους ἀθεΐας, τελικά παραλογίζονται. Ὁμοιάζουν μέ ἐκείνους τούς κατοίκους τῆς χώρας τῶν Γαδαρηνῶν, πού ἐνῶ ὁ Χριστός μας θεράπευσε τόν δαιμονισμένο πού ἦταν ὁ φόβος καί ὁ τρόμος τῆς περιοχῆς τους, ἐκείνοι ἀντί εὐγνωμοσύνης Τοῦ εῖπαν «ἔξελθε ἀπό τῶν ὁρίων ἡμῶν».

Καί σήμερα δυστυχῶς ἀρκετές «πολιτισμένες» κοινωνίες καί χῶρες διώχνουν τόν Χριστό ἀπό τήν ζωή τους. Δέν ἐπιθυμοῦν νά ἀκούγεται! Ζητοῦν ἀπό θρησκευόμενους ἀνθρώπους νά μήν φοροῦν ἐπιστήθιους σταυρούς στον στρατό ἤ στήν τηλεόραση. Νά μή δημοσιεύονται θρησκευτικές εἰκόνες, τοποθετοῦν ἀθεϊστικές διαφημίσεις σέ κεντρικά σημεῖα καί πλατεῖες τῶν πόλεών τους, ἀκόμη καί σέ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς. Παντοῦ νά ἐμφανίζεται δηλαδή καί νά προπαγανδίζεται ἡ ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ μας. Ἀλήθεια αὐτό δέν εἶναι προσηλυτισμός καί προπαγάνδα ἀθεΐας; Γιατί αὐτό νά ἐπιτρέπεται; Μήπως αὐτοί πού τά ἀποφασίζουν εἶναι φερέφωνα ἄλλων σκοτεινῶν παγκοσμιοποιημένων κέντρων ἐξουσίας, πού ἀρνοῦνται τον Κύριο καί Θεό μας;

Δυστυχῶς καί στήν Πατρίδα μας παρατηροῦμε φαινόμενα μή τοποθετήσεως φάτνης σέ χριστουγεννιάτικα δένδρα διαφόρων πόλεων, γιά νά μήν προκαλοῦνται οἱ ξένοι ἤ κάποιοι ἀλλόθρησκοι καί ὁρισμένοι ὑποστηρικτές τῆς ἀθεΐας. Βλέπουμε σέ πολυκαταστήματα νά μήν παρουσιάζεται ὁλόκληρη ἡ λέξη «Χριστούγεννα» ἤ ἔστω στήν ἀγγλική «Christmas», ἀλλά κακέκτυπη «Xmas», ὥστε νά μήν παρουσιάζεται τό Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μας. Εἶναι κρίμα ὅμως νά ἀπεμπολοῦμε τήν ἀλήθεια καί τήν πίστη μας, χάριν τῆς πλάνης καί τοῦ ψεύδους.

Ἐπιθυμοῦμε καί νά φαίνεται καί νά ὁμολογεῖται τό Πανάγιο Πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ. Νά διατρανώνεται σ’ ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς γῆς ὅτι ὁ Χριστός μας εἶναι ὁ μοναδικός Σωτήρας καί Λυτρωτής τοῦ κόσμου. Ὅτι ἦλθε ἀνάμεσά μας, ἔγινε ἄνθρωπος «ἵνα ὑμεῖς θεοποιηθῶμεν», ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. Ποθοῦμε νά ἀκουστεῖ πανταχοῦ ὅτι Ἐκεῖνος εἶναι πού Τόν ἀνυμνολογοῦσαν στρατιές ἀγγέλων κατά τήν Ἅγια ἐκείνη Νύχτα πού γεννήθηκε, πού Τον προσκύνησαν οἱ ποιμένες καί οἱ μάγοι. Σ’ Αὐτόν πρέπει νά καταφύγουμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι γιά νά βροῦμε ἐλπίδα καί σωτηρία! Ἄς μή διώχνουμε τόν Χριστό ἀπό τήν ζωή μας. Ἄς Τοῦ λέμε ὅπως οἱ δύο μαθητές Του στήν πορεία πρός Ἐμμαούς∙ «μεῖνον μεθ’ ἡμῶν», μεῖνε μαζί μας, Κύριε! Κι ἔτσι θά κάνουμε Χριστούγεννα ἀληθινά, ὄχι ψεύτικα ἤ καταναλωτικά μέ ψώνια, βόλτες καί πάρτυ. Ἀλλά Χριστούγεννα μέ ἐλπίδα, εἰρήνη καί χαρά! Χριστούγεννα μέ Χριστό!

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας