“Καί ἐγένετο φῶς…”

“Καί ἐγένετο φῶς…”

 “Καί ἐγένετο φῶς…”
Ηχογραφημένη ομιλία του κ. Πετρουλέα Βασιλείου, τ. Διευθυντοῦ Ἐρευνῶν “Δημόκριτος”, που έγινε στην Αἰθουσα ὁμιλιῶν τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως
Καλαμάτας τήν Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας