Ἡ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται…”

Ἡ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται…”

“Ἡ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται…”
Ηχογραφημένη ομιλία του κ. Πετρουλέα Βασιλείου, τ. Διευθυντοῦ Ἐρευνῶν
“Δημόκριτος”, που έγινε στην Αἰθουσα ὁμιλιῶν τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Μεσσήνης τήν Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας