ΝΕΑ

Θά ἔρθει ἐπιτέλους ἡ Ἀνάσταση γιά τά φυλακισμένα ἀδέλφια μας;

Θά ἔρθει ἐπιτέλους ἡ Ἀνάσταση γιά τά φυλακισμένα ἀδέλφια μας;

Ἡ οἰκουμενική Ὀρθοδοξία, ἡ Χριστιανοσύνη σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τῆς γῆς, ἀκόμη καί στίς ἐσχατιές της μόλις ἑόρτασε τά Πάθη, τήν θεόσωμη ταφή καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ. Ρίγησαν ἀπό συγκίνηση οἱ ὑπάρξεις μας, καθώς ἀκούσαμε τό “Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου…”, “Ἕκαστον μέλος τῆς ἁγίας σου σαρκός ἀτιμία δι’ ὑμᾶς…

Ἔξοχο ὑπόδειγμα ἀρετῆς

Ἔξοχο ὑπόδειγμα ἀρετῆς

Μέσα στοὺς ἀλλοπρόσαλλους καιρούς μας, μὲ τὴν ἀδικία, τὸν δόλο, τὸ ἔγκλημα νὰ θριαμβεύει, μορφὲς σὰν κι αὐτὴ τοῦ ἐπιχειρηματία Στέλιου Σκλαβενίτη, ὁ ὁποῖος ἀπεβίωσε τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων, 1η Ἀπριλίου 2018, στὴν ἡλικία τῶν μόλις 52 χρόνων, ἀποτελοῦν φωτεινὰ ὁρόσημα γιὰ ὅλους. Ὁ ἐν λόγῳ ἐπιχειρηματίας δὲν ὑπῆρξε μόνο κορυφαῖος στὴν ἐπιχειρηματικὴ πολιτι­κὴ ποὺ…

Εμμανουήλ Παπάς, ο Αρχιστράτηγος της Μακεδονίας το 1821 (video)

Εμμανουήλ Παπάς, ο Αρχιστράτηγος της Μακεδονίας το 1821 (video)

Το βίντεο με την εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 στην Αίθουσα εκδηλώσεων μας από τα παιδιά του Νεανικού Τομέως της Ενώσεώς μας. Αφιερωμένη στον Εμμανουήλ Παπά, τον Αρχιστράτηγο της Ελληνικής Επαναστάσεως στη Μακεδονία το 1821 και παράλληλα στην ελληνική Μακεδονία μας… 

“Μία καί ἐλεύθερη ἑλληνική Μακεδονία, μέ πνεῦμα θυσίας”

“Μία καί ἐλεύθερη ἑλληνική Μακεδονία, μέ πνεῦμα θυσίας”

Ὁμιλία στήν ἐθνική ἐκδήλωση γιά τήν ἐθνική ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου,  πού πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 18 Ἀπριλίου στή Χριστιανική Ἕνωση Τριπόλεως καί ἦταν ἀφιερωμένη στόν Ἀρχιστράτηγο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 στή Μακεδονία, Ἐμμανουήλ Παπᾶ. Θέμα τῆς ὁμιλίας ἡ μία ἑλληνική Μακεδονία καί τό πνεῦμα τῆς θυσίας, πού πρέπει νά διακατέχει ὅλους τούς σύγχρονους Ἕλληνες.

“Ἀπόστολος Θωμᾶς: Κύματα ὁλιγοπιστίας καί φλόγα πίστεως”

“Ἀπόστολος Θωμᾶς: Κύματα ὁλιγοπιστίας καί φλόγα πίστεως”

Τά κύματα ἀπό τά ὁποία πέρασε ἡ πίστη τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ… Πολλοί ἄνθρωποι καί σήμερα ἀπιστοῦν ἤ ὁλιγοπιστοῦν… Κλυδωνίζονται… Πώς θά δυναμώσει ἡ πίστη μας…. .

“Λόγοι τοῦ Χριστοῦ μας ἀπό τόν Σταυρό – Τετέλεσται (Μέρος Ε΄)”

“Λόγοι τοῦ Χριστοῦ μας ἀπό τόν Σταυρό – Τετέλεσται (Μέρος Ε΄)”

Ὁμιλία πού πραγματοποιήθηκε στήν Αἴθουσα ἐκδηλώσεων καί ὁμιλιῶν τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Καλαμάτας τήν Τετάρτη 28 Ἀπριλίου 2018 ἀπό τόν θεολόγο-ἱεροκήρυκα κ. Φώτιο Ρίζο, μέ θέμα ἕνα ἀπό τούς ἑπτά λόγους τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ ἐπάνω στό λόφο τοῦ Γολγοθᾶ, τό “Τετέλεσται”. Γίνεται ἀναφορά στό νόημα τοῦ λόγου… τί ἀκριβῶς τελείωσε ὁ Χριστός μας, πώς ὁλοκληρώθηκε τό…

«ἀναπεσών ἐκοιμήθης ὡς λέων… τίς ἐγερεῖ αὐτόν;» (Γεν. μθ΄ 9) – – Μέγα Σάββατο πρωί —

«ἀναπεσών ἐκοιμήθης ὡς λέων… τίς ἐγερεῖ αὐτόν;» (Γεν. μθ΄ 9) – – Μέγα Σάββατο πρωί —

Μόλις βιώσαμε τις κορυφαῖες στιγμές τῆς θεόσωμης ταφῆς τοῦ δι’ ἡμᾶς ἑκουσίως ὑπελθόντος εἰς θάνατον Χριστοῦ μας. Συμψάλλαμε και αἰσθανθήκαμε, ἕστω κάτι λίγο ἀπό τόν εὐσυμπάθητο θρῆνο τοῦ εὐσχήμονος βουλευτοῦ Ἰωσήφ, τοῦ κηδευτοῦ τοῦ Κυρίου μας. Σταθήκαμε ὅπως οἱ Μυροφόρες ἐκεῖνες γυναῖκες, θεωροῦντες κι ἐμεῖς πού ἐτέθη ὁ τῶν ἁπάντων βασιλεύς, τοῦτος ὁ ζωηφόρος νεκρός….

«ΕΣΤΑΥΡΩΘΗΣ ΔΙ’ ΕΜΕ, ΙΝΑ ΕΜΟΙ ΠΗΓΑΣΗΣ ΤΗΝ ΑΦΕΣΙΝ»       (Θεολογικό σχόλιο στο περιεχόμενο και τα νοήματα της Μεγάλης Παρασκευής) Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου

«ΕΣΤΑΥΡΩΘΗΣ ΔΙ’ ΕΜΕ, ΙΝΑ ΕΜΟΙ ΠΗΓΑΣΗΣ ΤΗΝ ΑΦΕΣΙΝ» (Θεολογικό σχόλιο στο περιεχόμενο και τα νοήματα της Μεγάλης Παρασκευής) Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου

«Τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή τα άγια και σωτήρια και φρικτά Πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν΄ τους εμπτυσμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τας ύβρεις, τους γέλωτας, την πορφυράνχλαίναν, τον κάλαμον, τον σπόγγον, το όξος, τους ήλους, την λόγχην και προ πάντων τον σταυρόν και τον θάνατον, α δι’ ημάς…

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ «ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΠΙ ΣΦΑΓΗΝ ΕΚΟΥΣΙΟΝ» (Θεολογικό σχόλιο στο περιεχόμενο, το νόημα της Μεγάλης Πέμπτης) ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγο

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ «ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΠΙ ΣΦΑΓΗΝ ΕΚΟΥΣΙΟΝ» (Θεολογικό σχόλιο στο περιεχόμενο, το νόημα της Μεγάλης Πέμπτης) ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγο

«Τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θείοι Πατέρες, αλληλοδιαδόχως εκ τε των θείων Αποστόλων και των ιερών Ευαγγελίων παραδεδώκασιν ημίν τέσσερά τινα εορτάζειν΄ τον ιερόν Νιπτήρα, τον Μυστικόν Δείπνον (δηλαδή την παράδοσιν των καθ’ ημάς  φρικτών Μυστηρίων), την υπερφυά Προσευχήν και την Προδοσίαν αυτήν».        Αυτό είναι το συναξάρι της Μεγάλης…

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ «ΣΕ ΤΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΥΙΟΝ ΠΟΡΝΗ ΕΠΙΓΝΟΥΣΑ ΘΕΟΝ» (Θεολογικό σχόλιο στο περιεχόμενο και το νόημα της Μεγάλης Τετάρτης), ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ «ΣΕ ΤΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΥΙΟΝ ΠΟΡΝΗ ΕΠΙΓΝΟΥΣΑ ΘΕΟΝ» (Θεολογικό σχόλιο στο περιεχόμενο και το νόημα της Μεγάλης Τετάρτης), ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου

«Τη αγία και μεγάλη Τετάρτη της αλειψάσης τον Κύριον μύρω πόρνης γυναικός μνείαν ποιούμεθα οι θειότατοι πατέρες εθέσπισαν, ότι προ του σωτηρίου πάθους μικρόν τούτο γέγονεν». Αυτό είναι το συναξάρι της σημερινής ημέρας, της Μεγάλης Τετάρτης. Οι συνοδοιπόροι του πάθους του Χριστού μας πιστοί καλούμαστε αυτή την ιερή ημέρα να τιμήσουμε την έμπρακτη και ειλικρινή…

Designed by Webicon

Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας copyright © 2016

newspaper templates - theme rewards

Επικοινωνήστε μαζί μας